logo blanc

Tècniques Restauració de mobles, Patines, Vernissos ...

Restaurar i Customitzar mobles

Durant aquest curs, l'alumne aprendrà a reconèixer materials, tècniques, productes i tot el procés de restauració d'un moble, des de la mateixa desinfecció de la fusta, passant per la conservació de pàtines fins a arribar als acabats com són els tints, vernissos, ceres, reciclatge de mobles i pintura decorativa, decapats, decoupage, gastats...
Sobre el propi moble que l'alumne ha de portar.

Tonel
taula braser
Mundo1
lleixa cuina
mundo
armari vell
cadira1
cadira
Balanci restaurat
balança
cadira2
Cadira clasica 2
Calaixos comoda
Rebedor
Taburet
treballant al pati
Tauleta restaurada
Reixa
Mundo2
Comoda
calaix
Cadira clasica 1
cadira clasica
Cadira 3
Tècniques Adalt