En compliment de l'Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de Parlament Europeu i de Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a l'tractament i la lliure circulació de dades personals, i de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per tal d'informar els interessats en virtut del principi de transparència, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de dades a efectuar, així com dels drets que els assisteixen, es redacta el present escrit com a prova de conformitat de l'interessat sota els següents apartats:

¿Qui és responsable de les teves dades?

identitat: Montserrat Jornet Bataller NIF: 40324331H

Domicili: Camí de la Creu, s / n. 17136 Albons

Telèfon: 972788777

Correu electrònic: atencioncliente@artmoli.com

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals? Tractem la informació i dades que rebem amb la finalitat exclusiva d'emetre les factures de les teves compres i enviar-te informació sobre les nostres ofertes.

Per quant de temps conservarem les teves dades? Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no s'hi oposi expressament i / o no sol·liciti la seva supressió.

A què destinataris es comunicaran les seves dades? Les dades no es comunicaran a tercers, excepte a altres empreses necessàries per a la gestió de el comerç electrònic com ara el servidor de hosting "Loading." i la plataforma d'e-mail màrqueting "Mailrelay" des de la qual enviarem els nostres correus electrònics informatius. O llevat obligació legal.

Quins són els seus drets a l'facilitar-nos les seves dades? Els drets que l'assisteixen com a persona interessada i d'acord amb el RGPD són els següents:

- Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a la seva persona.

- Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

- Dret a oposar-se a el tractament.

- Dret a la portabilitat de les dades.

Pot exercir aquests drets dirigint una comunicació per escrit a Art El Molí situada a Camí de la Creu, s / n. 17136 Albons (Girona, Espanya) o a l'adreça de correu electrònic habilitat per a tal efecte atencioncliente@artmoli.com en la qual manifesti el exercici dels seus drets anteriorment esmentats, a més d'incloure còpia del seu D.N.I o un altre document equivalent per certificar la seva identitat.

Quines mesures prenem per assegurar les seves dades? Art El Molí vetlla per la seguretat del seu lloc web i la dels seus usuaris per això, el domini, hosting i gestor de correu electrònic es troben en servidors segurs, situats a la UE i protegits contra els atacs més habituals.