Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l'Art. 14, par. 1 de l'ODR (Regulació de resolució de disputa en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes en línia d'acord amb l'Art. 14, par. 1 de l'ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a web en la qual els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.

Art El Molí, compleix amb la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre la protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'objectiu és garantir i protegir, pel que fa a el tractament de dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques i especialment del seu honor i intimitat personal.

Les dades de caràcter personal que es recullen en els formularis de registre de clients a la web d'Art El Molí s'inclouen en fitxers automatitzats de l'empresa. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s'estableixi amb Art El Molí així com, la gestió, administració, prestació i millora dels serveis que se'n derivin.

Per garantir la seguretat d'aquestes dades, Art El Molí adopta les mesures d'índole tècnica i organitzativa exigides en la LOPD, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat.

L'usuari pot, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari dirigint-se a Art El Molí, per mitjà de correu electrònic o correu postal, facilitant les seves claus d'usuari i contrasenya.

En compliment de la llei LSSI, l'informem que aquest espai web està gestionat per:

Art El Molí.

Montserrat Jornet Bataller  40324331H

Camí de la Creu s / n 17136 Albons

TEL. 972.788.777

atencioncliente@artmoli.com